אינדקס חברות צור קשר מילון מונחים ביטוח רכב - רקע ביטוח רכב
מילון מונחים

ביטוח חובה – פוליסת ביטוח רכב הנדרשת על פי חוק לכל נהג בישראל והבאה לכסות בגין נזקי גוף לנהג, לנוסעים לצדדים שלישיים שנפגעו.ביטוח צד ג' – פוליסת ביטוח רכב אופציונלית הבאה להבטיח כיסוי בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לצדדים שלישיים.ביטוח מקיף – פוליסת ביטוח רכב אופציונלית הבאה להבטיח כיסוי בגין נזקי רכוש וגניבה לרכב המבוטח והכוללת בד"כ כיסוי לנזקי רכוש צד ג' ושירותי דרך מסויימים.פרמיה – עלות פוליסת הביטוח רכב המשולמת לחברה המבטחת, בד"כ פעם בשנה.

פרמטרים לקביעת גובה הפרמיה – מאפיינים שונים של הרכב והנהג אותם לוקחת חברת הביטוח בחשבון בבואה להציע הצעת מחיר (גובה הפרמיה) לנהג. ניתן לחסוך בנושא זה כאשר ע"י פנייה לחברה שמחמירה פחות עם בעלי מאפיין מסויים. למשל, לבעל שלילות רשיון בעברו משתלם יותר לפנות חברה אשר לא לוקחת את הדבר בחשבון בקביעתה את גובה הפרמיה שעליו לשלם.

וותק נהג – מספר השנים בהן מחזיק הנהג ברשיון נהיגה. מהווה פרמטר לקביעת גובה הפרמיה בחלק מחברות הביטוח.

השתתפות עצמית – סכום כסף הקבוע בפוליסה והמשולם ע"י המבוטח בכל מקרה של תביעת ביטוח ואשר אינו מוחזר כשיפוי לו ע"י חברת ביטוח. כלומר במקרים בהם סכום תביעת ביטוח קטן מסכום השתתפות עצמית נין לוותר על התביעה. בחלק מפוליסות ביטוח רכב ניתן לכלול סעיף ביטול השתתפות עצמית, אולם הדבר עלול לגרום לעליה משמעותית בגובה הפרמיה.תביעת ביטוח – דרישת שיפוי בגין נזק המופנית ע"י הנהג המובטח לחברת הביטוח. מהווה פרמטר בקביעת גובה הפרמיה ברוב חברות הביטוח. לעיתים לא כדאי לדרוש שיפוי מהחברה כאשר מדובר בנזק קטן שעולה אך במעט מעל סכום השתתפות עצמית, שכן רישום מקרה תביעה עלול לייקר את הפרמייה בשנים הבאות בסכום הגבוה מסכום הנזק.

"תקרה", תקרת ביטוח – סעיף בפוליסת ביטוח רכב המגביל את כיסוי הנזק ע"י חברת ביטוח לסכום מסוים, כאשר מעבר לסכום זה כל הוצאה תבוא מכיסו הפרטי של המבוטח. לבעלי רכב יקר המחפש ביטוח מקיף לרכבו מומלץ לערוך השוואת חוזי ביטוח רכב בחברות השונות על מנת להשיג את התקרה הגבוהה ביותר שתהיה מתאימה לרכבו.

אמצעי מיגון – התקנים דוגמת אזעקה, קודן, אימובילייזר, בריח מוט הילוכים וכו' אשר נדרשים לרכישה והתקנה עצמית ע"י המבוטח ואשר בלעדיהם ביטוח מפני גניבה לא יהיה תקף.

ביטוח מקיף (רכב שגילו מעל 10 שנים) – רבות מחברות הביטוח מסרבות לבטח רכבים ישנים ביטוח רכב מקיף. עם זאת, קיים שוני בין החברות בהקשר של דגמים מסוימים, כך שאם בחברה אחת לא מבטחים, אין זה אומר כי חברה אחת תסרב גם היא.

אי-הודאה באשם – מרבית חברות הביטוח מכלילות בחוזה ביטוח תניה הקובעת כי במקרה והמבוטח מודה באשם לתאונה או לנזק בלא אישור בכתב מחברת הביטוח, הדבר פוטר את חברת הביטוח משיפויו. לכן יש להזהר מלמסור דבר למעורבים בתאונה מלבד פרטי הרשיון והרכב.

רכב חלופי – רכב אשר ניתן למבוטח לשימושו הפרטי לתקופה מסויימת כאשר רכבו שלו הושבת. מהווה רכיב אופציונלי בפוליסות ביטוח מקיף בחברות השונות.

שירותי גרירה / דרך – שירות גרר ממקום התאונה או ממקום בו הרכב נתקע ו/או שירותים נוספים דוגמת החלפת צמיגים בעת פנצ'ר. מהווה רכיב אופציונלי בפוליסות ביטוח מקיף וצד ג' בחברות השונות.

ביטוח שבת – חלק מחברות הביטוח מציעות פוליסות מוזלות לנהגים אשר אינם נוהגים בשבתות ומועדים.
| ביטוח רכב | ביטוח ישיר | AIG | שירביט | חברות ביטוח | אישי ישיר | הראל ביטוח | הכלל הראשון | ענק הביטוח | ביטוח צד ג | ביטוח רכב | ביטוח חובה | השכרת רכב | ביטוח מקיף | אתרים מומלצים | ביטוח רכב | דרושים | גז לרכב | ביטוח רכב השוואת מחירים | ביטוח חובה לאופנוע | מאמרים | ביטוח רכב באינטרנט | ביטוח רכב בדואר | ביטוח רכב לסטודנטים | ביטוח אופנוע | ביטוח קטנוע | ליסינג רכב | ביטוח ליום אחד | השכרת רכב | ביטוח רכבי יוקרה | מחירי ביטוח רכב | קורס נהיגה ספורטיבית |